Je bedrijf aansluiten?

Heb jij een passie voor gastvrijheid?

Heb jij een passie voor gastvrijheid en wil je samen met collega-ondernemers investeren in een mooie toekomst van deze sector? Dan is het partnerschap van Gastvrij Fryslan wellicht iets voor jou!

Samen met Friese ondernemers in de gastvrijheidssector leiden we studenten in de praktijk op tot professionals. Een unieke samenwerking tussen de beroepspraktijk en onderwijs, zo sluit het onderwijs goed aan op de vraag vanuit het werkveld.  
Tegelijkertijd werken we aan het imago van de sector en geven we de gastvrijheidseconomie een boost met toekomstbestendige banen. 

Jij kunt meedoen door bijvoorbeeld mee te denken over de inhoud van het onderwijs, deel te nemen aan de campagne rondom imagoverbetering of om invulling te geven aan verschillende gastlessen.  

Gastvrijfriesland 92

Werkpakket 1 – Werving en Instroom

Je houdt je onder andere bezig met:

 • Het meedraaien van minimaal 2 beleefdagen
 • Social Media inzet  
 • Voorlichting geven of een proeverij bij scholen 
 • Stagemarkt  
Aansluiten Gastvrij Fryslan

Werkpakket 2 – Onderwijs

Je houd je onder andere bezig met: 

 • Op de werkvloer opleiden van studenten onder leiding van een praktijkbegeleider  
 • Ambassadeurschap  
 • Professionalisering  

Huisopleider  
Je houdt je onder andere bezig met: 

 • Op de werkvloer opleiden van studenten onder leiding van een praktijkbegeleider  
 • Studenten uit de hub komen in jouw bedrijf twee dagen samen en krijgen daar (theorie)les van de docenten
 • Ambassadeurschap  
 • Professionalisering  
Proffesionalisering

Werkpakket 3 – Professionalisering

Je houdt je onder andere bezig met: 

 • Je volgt de training hybride 1 & 2 voor minimaal 2 deelnemers
 • 3 x Pedagogisch-didactische training voor minimaal 2 deelnemers
 • Kennissessies – 2 per jaar voor 2 deelnemers  
 • 4 x Verbindingsbezoek bij partners  

Totaal inzet per jaar = 132 uur  

Waarom aansluiten?

Meer instroom, minder uitstroom

Door activiteiten te organiseren voor toekomstige studenten en medewerkers, kunnen wij laten zien hoe leuk en dynamische onze sector is. Hierdoor werken we aan een positief imago en zullen er meer studenten kiezen voor een opleiding in de gastvrijheidssector. 

Flexibel leren

Door het onderwijs flexibeler op te zetten en meer samen te werken met bedrijven sluit het onderwijs aan op wat er in de praktijk gevraagd. Daarnaast doen onze begeleidende docenten veel ervaring op door de aanwezigheid op de werkvloer, wat de reguliere opleidingen ook ten goede komt. 

Professionaliseren

We organiseren trainingen en cursussen voor onze docenten, praktijkbegeleiders en werkgevers om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen met de juiste kennis en kunde aan de slag kan gaan. Kennis wordt op deze manier gebracht en gehaald. 

Deze horecabedrijven zijn al aangesloten

Interesse?

Heb je interesse om ook partner te worden maar wil je graag nog even met iemand sparren uit het werkveld? Neem contact met ons op en we brengen je graag in contact met iemand uit de regio.  

Contact