Zijn er extra kosten verbonden aan de opleidingen Gastvrij Fryslân?  

Hiervoor worden de reguliere kosten in rekening gebracht gelijk aan de BOL-variant.