Eindrapport onderzoek ‘inzicht in HRM wensen en behoeften werkgevers in de gastvrijheidssector’

De gastvrijheidssector staat voor grote uitdagingen. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de uitdagingen die ondernemers in Fryslân ervaren om personeel te boeien en te binden. Met de inzichten vanuit dit rapport worden vanuit de opgave Toekomstbestendige Banen maatregelen en acties ontwikkeld om ondersteuning aan de ondernemers te bieden. Dit moet bijdragen aan de gastvrijheidssector als een aantrekkelijke sector om in te werken.

De opgave Toekomstbestendige Banen is een samenwerking van onder andere de provincie Fryslân, KHN, Firda, NHL Stenden, TAF, SBB en Fryslân Werkt! Ondernemers die naar aanleiding van dit rapport vragen hebben of graag mee willen werken aan het vervolg, kunnen contact opnemen met de aanjager van deze opgave. Dit is Siepie de Groot en ze is bereikbaar via 06 50 60 48 58 of per mail via info@groots.frl